Privatekonomi i skolan

Våra olika skolmaterial vänder sig till elever, lärare och även till föräldrar.

Skuldkollen avvecklas

Den 4 april 2023 avvecklar vi vårt skolmaterial Skuldkollen, som riktar sig till högstadiet och gymnasiet.

Du kan framöver använda vårt privatekonomiska material Koll på Cashen som riktar sig till gymnasiet.

Vi har också utvecklat ett material Upptäck välfärden, som handlar om välfärdssamhället.


Du som har använt Skuldkollen för högstadiet kan hitta skolmaterial på Konsumentverkets webbplats.

Konsumentverket: Lektionsbanken

Med hjälp av Skuldkollen och Koll på cashen kan lärare ge ungdomar kunskaper i privatekonomi så att de kan få en bra start i vuxenlivet. Upptäck välfärden hjälper eleverna att upptäcka det svenska välfärdssystemet. Med materialet Hur pratar du pengar med dina barn? hoppas vi kunna inspirera föräldrar att prata mer om pengar med sina barn.

Vill du komma i kontakt med oss?

skuldkollen@kronofogden.se