Personuppgifter

Det är viktigt att vi har rätt adress till dig. Kontrollera att våra uppgifter stämmer.

Det är viktigt att du meddelar oss om du byter bostadsadress eller e-postadress, så att vi skickar brev och annan information till rätt adress.

Du kan se vilka adressuppgifter vi har till dig på sidan Personuppgifter på Mina sidor.

Personuppgifter

Uppgifter från Skatteverket

Uppgifterna om din folkbokföringsadress kommer från Skatteverket. Kontakta Skatteverket om du vill ändra namn eller folkbokföringsadress.