Mina skulder och förelägganden

Vill du ha koll på dina skulder och krav på att betala eller göra något (förelägganden) ska du använda vår e-tjänst "Mina skulder och förelägganden".

Företag, myndigheter och privatpersoner som har ett krav mot någon kan ansöka om vår hjälp med att exempelvis få betalt (betalningsföreläggande). Är kravet korrekt, fastställer vi kravet och att du är skyldig att betala. Om du inte kan betala, registreras skulden i våra register.

I tjänsten "Mina skulder och förelägganden" kan du se

  • de krav du fått (förelägganden)
  • dina fastställda skulder
  • vem du har en skuld till.

Mina skulder och förelägganden

Om du kan betala eller göra det kravet gäller

Har du fått ett krav på att betala eller göra något, ska du svara, ta ställning och agera. Är kravet fel ska du meddela oss. Är kravet rätt kan du betala eller göra det som står i kravet. Mer information om hur du gör hittar du här:

Om kravet är fastställt i ett beslut (utslag) hittar du information om hur du betalar här: