Begäran registerutdrag

Du har rätt att få tillgång till personuppgifter som rör dig och som finns hos oss. Informationen får du i ett registerutdrag.

För att beställa ett registerutdrag kan du använda blanketten ”Begäran registerutdrag”.

Personuppgifter är uppgifter som kan kopplas till dig som fysisk person, till exempel

  • personnummer
  • namn
  • adress
  • registreringsnummer.

Vi skickar registerutdraget till dig med vanlig post. Då får du ett utdrag med personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om behandlingen, enligt artikel 15 i EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Begäran registerutdrag

Blankett