Vi har just nu problem med vår e-post. Ditt mejl kommer in och hanteras som vanligt, men du får mottagningskvittot först när problemet är löst.

Stäng

Utredningsrapport om den skuldsattas ekonomi

När du ansökt om att vi ska genomföra det som står i ett beslut, utreder vi om den som är skyldig dig pengar har tillgångar vi kan utmäta.

Du får en rapport som sammanfattar vår utredning, en utredningsrapport, om den som ska betala saknar tillgångar som kan användas för att betala hela skulden. Vi anpassar alltid vår utredning efter det enskilda fallet. Omfattningen beror bland annat på vad du skrivit i din ansökan och vilken ekonomisk situation den som ska betala har. Mer information om hur utredningsrapporten går till:

Vi utreder din/företagets ekonomi