Från och med 17.00 fredagen den 24 september till och med 09.00 måndagen den 27 september, pågår underhåll av våra system. Det innebär att du inte kan använda Mina sidor eller våra e-tjänster under tiden för underhållet. Det kan även förekomma störningar och förseningar i våra filtjänster mellan fredag den 24 september 17.00 till lördag den 25 september 07.00.

Stäng

Information (underrättelse) om inledd skuldsanering

Det är viktigt att du anmäler dina krav på en person som fått ett beslut om att inleda en skuldsanering.

Du som har krav (fordringar) på en person som har fått ett beslut om att inleda en skuldsanering får antingen brevet "Underrättelse om inledd skuldsanering" eller "Underrättelse om inledd skuldsanering för företagare".

Det är viktigt att du anmäler dina krav. Det ska du göra inom den tid som står i brevet.

Få betalt av någon som har skuldsanering