Från och med 17.00 fredagen den 24 september till och med 09.00 måndagen den 27 september, pågår underhåll av våra system. Det innebär att du inte kan använda Mina sidor eller våra e-tjänster under tiden för underhållet. Det kan även förekomma störningar och förseningar i våra filtjänster mellan fredag den 24 september 17.00 till lördag den 25 september 07.00.

Stäng

Utredningsrapport om din ekonomi

När du har skulder i våra register utreder vi om du har tillgångar som vi kan utmäta och använda för att betala dina skulder.

Det vi kommer fram till samlar vi i en utredningsrapport. Rapporten gör vi om dina tillgångar inte täcker skulderna. Rapporten skickar vi till dig och till dem som du har skulder till.

Vi utreder din/företagets ekonomi