Vi har just nu problem med vår e-post. Ditt mejl kommer in och hanteras som vanligt, men du får mottagningskvittot först när problemet är löst.

Stäng

Komplettera din ansökan

Du behöver skicka in ytterligare uppgifter för att vi ska kunna behandla din ansökan, därför får du brevet "Föreläggande om komplettering".

I brevet står det vilken information du ska komplettera med, till exempel uppgifter om

  • dina inkomster och utgifter
  • vad du har gjort för att försöka betala dina skulder
  • hur och varför dina skulder har uppkommit.

Skicka in kompletteringen i tid

Kom ihåg att skicka din kompletteringar senast det datum som står i brevet. Om vi får din komplettering för sent, kan vi avvisa din ansökan. Det betyder att vi inte prövar den.

Behöver du hjälp

Kontakta en budget- och skuldrådgivare i din kommun om du behöver hjälp. Du hittar information om budget- och skuldrådgivare på Hallå konsuments webbplats:

Hallå konsument: Kommunal budget- och skuldrådgivning