Återkalla din ansökan

Du som ansöker om vår hjälp med att fastställa ett krav och få ett fastställt krav genomfört, kan dra tillbaka (återkalla) din ansökan. Här beskriver vi hur du gör.

I din återkallelse ska du fylla i

  • det ärendenummer som målet har fått hos oss
  • personnummer eller organisations­nummer på dig och den som ansökan riktas mot (parter).

Återkalla ansökan om att fastställa krav

Om du skickat in din ansökan om att få ett krav fastställt (betalningsföreläggande eller handräckning), skicka din återkallelse

  • per post
  • via mejl.

Du hittar kontaktuppgifter på vår webbplats.

Skicka brev eller ansökan: Övriga handlingar

Återkalla ansökan om genomförande

Om du ansökt om vår hjälp med att exempelvis driva in en skuld (verkställighet) skickar du återkallelsen

  • per post till ett av våra kontor – vilket kontor avgörs av var i landet den som ska betala eller göra något (svaranden) bor
  • via mejl.

Hitta rätt kontor genom att fylla i postnumret till den som ska betala eller göra något (svaranden) och klicka på sök.

Skicka ansökan om verkställighet

Betala trots återkallelse

Även om du återkallar din ansökan om betalningsföreläggande ska du betala avgiften.

Du kan även få betala avgiften som gäller verkställighet, om den inte redan är betald av den som har skulden. Du kan också få en faktura för kostnader som uppstått i ärendet.

Du hittar mer information om avgifter och kostnader på vår webbplats.

Avgifter och kostnader