På vår webbplats använder vi cookies som gör att ditt besök ska fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Mer om cookies.

Kronofogden logotyp

Utmätning

Utmätning betyder att vi har beslutat att något av den skuldsattes egendom ska tas omhand och säljas för att betala skulden till dig.

En utmätning följer en viss ordning och vi försöker alltid utmäta det som är till minst skada för den skuldsatte. Det finns egendom som inte kan utmätas eftersom den skuldsatte behöver den för sitt uppehälle, det kallas beneficium.

Utmätning

En utmätning börjar med att vi utreder vilka tillgångar den skuldsatte har. I samband med det kan vi fråga olika myndigheter, företag eller personer om information. Vi kan också komma till den skuldsattes bostad. Syftet är att undersöka om det finns tillgångar som går att utmäta.

Om vi utmäter något säljs egendomen, antingen av oss eller någon vi anlitat. Är det fråga om utmätning av lön betalar arbetsgivaren in pengarna till oss och vi skickar dem vidare till dig.

Förutsättningar för utmätning

För att något ska kunna utmätas måste några förutsättningar vara uppfyllda:

 • Egendomen ska tillhöra den skuldsatte. Om egendomen finns i hans besittning, oftast handlar det om bostaden, förutsätter vi att den skuldsatte  äger den. Om det inte är så måste han kunna bevisa det. Om egendomen finns på andra ställen är det vi som måste kunna bevisa att den ägs av den skuldsatte.
 • Egendomen ska kunna överlåtas, det vill säga den ska kunna säljas.
 • Egendomen ska ha ett värde. Syftet med utmätning är att du ska få betalt. Det som ska utmätas måste därför ha ett ekonomiskt värde.
 • Överskottet ska vara försvarligt. När kostnaderna för försäljningen är avdragna ska det som bli kvar av utmätningen ge ett rimligt överskott till skulderna.
 • Tillgångar som hör ihop får inte skiljas åt utan särskilda skäl. Anledningen är att tillgångarna ofta är värda mer tillsammans än om de säljs var för sig. Vi kan alltså inte utmäta enbart inombordsmotorn i en motorbåt, även om motorns värde i sig täcker skulden.

Vad vi utmäter och i vilken ordning

Normalt gäller den här ordningen:

 • Kontanta medel, det vill säga pengar.
 • Banktillgodohavanden och andra likvida tillgångar som kan lyftas omedelbart. Till exempel om den skuldsatte ska få tillbaka på skatten.
 • Lön. Vi kan besluta att en del av den skuldsattes inkomst ska gå direkt till oss för att minska skulderna. Om löneutmätningen förväntas ge så mycket pengar att skulderna blir betalda inom tre månader, utmäter vi vanligen inte fler tillgångar.
 • Fondandelar och aktier. När fondandelar och aktier utmäts meddelar vi banken eller Euroclear. Där registreras att egendomen är utmätt. 
 • Övrig lös egendom.
 • Fast egendom som en villa, ett fritidshus eller en industrifastighet. Fastigheter kan utmätas om den skuldsatte inte betalar de lån fastigheten är pantsatt för. Men den kan också utmätas för andra skulder. Innan en fastighet blir utmätt frågar vi dig som lämnat in en ansökan om du vill att den ska utmätas eller inte.
 • Skepp, luftfartyg, tvistiga fordringar med mera.

Bostäder

Vi försöker i det längsta undvika att utmäta bostäder men i vissa fall krävs det för att skulden ska kunna betalas, även om det rör sig om en mindre skuld. En förutsättning är att en försäljning ger ett överskott efter att alla kostnader för försäljningen är betalda.

Vad vi inte utmäter, beneficium

En del saker får vi inte utmäta. I vissa fall beror det på att den skuldsatte eller hans familj behöver den för att klara sitt uppehälle. Sådan egendom kallas beneficieegendom.

Pengar, banktillgodohavanden och fordringar kan utmätas om det inte framgår att de behövs till försörjningen den närmaste månaden. Med försörjning menas mat, hyra, kläder och andra nödvändiga utgifter. Även utgifter för resor eller särskild vård kan räknas in. Vad som räknas som beneficium avgörs utifrån varje individs situation. Det betyder att en och samma typ av egendom kan räknas som beneficie i ett fall men inte ett annat. Men det är vanligt att följande räknas som beneficieegendom:

 • Kläder. Dyrare pälsar och liknande kan däremot utmätas.
 • Glasögon, en "normal" klocka och enklare smycken.
 • Möbler och annat som är nödvändigt för ett hem.
 • Specialutrustning som behövs på grund av handikapp.

Vad händer om det inte går att sälja den utmätta egendomen?

Om det första försäljningsförsöket misslyckas gör vi vanligtvis ett nytt försök. Misslyckas försäljningen även då upphäver vi utmätningen och den skuldsatte får tillbaka sin egendom.

Kronofogden logotyp sidfot

Du kan ringa Kronofogden på 0771-73 73 00 måndag-fredag klockan 8-18

Telefonnummer till växel och kundservice:
0771-73 73 00
Måndag-fredag klockan 8-18.