På vår webbplats använder vi cookies som gör att ditt besök ska fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Mer om cookies.

Kronofogden logotyp

Utmätning

Utmätning betyder att vi har beslutat att något du äger, till exempel en bil eller del av din lön, ska användas för att betala din skuld.

En utmätning följer en viss ordning och vi försöker alltid utmäta det som är till minst skada för dig. Viss egendom går inte att utmäta, det är sånt som du behöver för ditt och din familjs uppehälle. Sådan egendom kallas beneficieegendom.

Så här går en utmätning till:

 • Vi utreder vilka tillgångar du har. Det gör vi till exempel genom att  fråga olika personer, myndigheter eller företag. Eller genom att komma till din bostad vid en så kallad förrättning.
 • Det vi utmätt säljer vi, antingen på auktion eller via anbud. I vissa fall kan vi ge någon annan i uppdrag att sälja egendomen. Om det är lön som utmäts betalar arbetsgivaren in pengarna till oss.
 • Pengarna som kommer in från en försäljning eller löneutmätning skickar vi till dem som du är skyldig pengar.

Förutsättningar för utmätning

För att vi ska utmäta något är det några saker som måste vara uppfyllda:

 • Egendomen ska tillhöra dig som har en skuld. Om den finns i din besittning, och med det menar vi vanligtvis att den finns hemma hos dig, förutsätter vi att du äger den. Om du inte äger den måste du kunna bevisa det för oss. Om egendomen finns någon annanstans än i din bostad ska vi kunna bevisa att den är din för att vi ska utmäta den.
 • Egendomen ska kunna överlåtas, alltså kunna säljas. Det får till exempel inte finnas något testamente eller gåvobrev som förbjuder dig att sälja egendomen.
 • Egendomen ska ha ett värde. Hela poängen med att vi utmäter något är att den du är skyldig pengar ska få betalt. Det som ska utmätas måste därför ha ett ekonomiskt värde.
 • En ekonomisk enhet får inte brytas. Tillgångar som hör ihop får inte skiljas åt utan särskilda skäl. Anledningen är att tillgångarna ofta är värda mer tillsammans än summan av delarna om de säljs var för sig. Det är alltså inte tillåtet att utmäta enbart inombordsmotorn i en motorbåt, även om motorns värde i och för sig täcker skulden. Detsamma gäller till exempel hjulen på en bil.
 • Överskottet ska vara försvarligt. Utmätningen ska ge ett rimligt överskott till den du är skyldig pengar. Kostnaderna för försäljningen är borträknade.

Vad vi inte utmäter - beneficieegendom

Viss egendom utmäter vi inte. Till exempel sådant du eller din familj behöver för att klara ert uppehälle. Sådan egendom kallas beneficieegendom. Vad som räknas dit avgörs från fall till fall. En och samma typ av egendom kan alltså räknas som beneficieegendom i ett fall men inte i ett annat. Det är dock vanligt att följande egendom räknas som beneficieegendom:

 • Kläder. Dyra pälsar och liknande kan dock utmätas.
 • Glasögon samt enklare klockor och smycken.
 • Möbler och annat som är nödvändigt för ditt hem. Vad som är nödvändigt bedöms   från fall till fall.
 • Specialutrustning för handikapp.
 • Musikinstrument som dina barn använder för musikstudier.

Utmätning av bostad

Vi försöker i det längsta undvika att utmäta en bostad, men i vissa fall är vi tvungna att göra det, även om skulden är liten. En förutsättning är att en försäljning ger vinst efter att alla omkostnader för försäljningen är betalda. Det finns däremot inga regler för hur stor skulden måste vara för att vi ska utmäta  bostaden. Om den du är skyldig pengar har pant i din bostad kan de alltid kräva att vi ska utmäta den för att de ska få betalt.

Det är viktigt att veta att om det blir vinst vid en försäljning av din bostad kan du bli skyldig att betala vinstskatt. Du hittar mer information om det på Skatteverkets webbplats.

Om vi inte kan sälja utmätt egendom

Om vi inte kan sälja det vi utmätt gör vi vanligen ett nytt försök att sälja. Om försäljningen misslyckas igen upphäver vi utmätningen och du får tillbaka din egendom.

Om du anser att ett beslut är felaktigt

Om du anser att ett beslut är fel kan du begära rättelse hos oss. Om vi inte rättar beslutet eller om du direkt vill att domstol ska pröva frågan kan du överklaga beslutet. I beslutet står hur du ska göra för att överklaga.

Om du får rätt och beslutet ändras ska du normalt få tillbaka pengarna som utmätts. Har vi betalat ut pengarna ska sökanden betala tillbaka dem till dig. Om det inte sker frivilligt kan du i vissa fall vända dig till oss för att få hjälp, 

Om det är din make eller sambo som har skulder

Om din make/maka eller sambo har skulder hos oss anses han eller hon äga det som finns i er gemensamma bostad. Det betyder att allt som finns i er gemensamma bostad kan utmätas, om du inte på något sätt kan bevisa att det är ditt.

Om du bor ihop med någon som har skulder tar du inte över den personens skulder. Men de kan ändå påverka din ekonomi eftersom din inkomst och dina kostnader är en del av hushållets. När vi beräknar vilket belopp vi kan utmäta av din makes/makas eller sambos lön ingår därför dina uppgifter i beräkningen.

Om ni äger en fastighet tillsammans kan vi besluta att din makes/makas eller sambos andel i fastigheten ska utmätas. Det vanliga är då att hela fastigheten säljs och du får pengarna som kommer från din andel.

Kronofogden logotyp sidfot

Du kan ringa Kronofogden på 0771-73 73 00 måndag-fredag klockan 8-18

Telefonnummer till växel och kundservice:
0771-73 73 00
Måndag-fredag klockan 8-18.