På vår webbplats använder vi cookies som gör att ditt besök ska fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Mer om cookies.

Kronofogden logotyp

Umorzenie długu

Umorzenie długu oznacza, że osoby lub firmy mocno zadłużone, mogą w pewnych okolicznościach uniknąć spłaty całości lub części zadłużeń. Aby zostać uznanym za mocno zadłużonego, należy nie mieć możliwości uregulowania długów w niedalekiej przyszłości.

 • O umorzenie długu można się ubiegać w biurze komornika, wypełniając formularz„Wniosek o umorzenie długu KFM 9150" (Ansökan Skuldsanering KFM 9150).
 • Komornik sprawdza, czy dłużnik spełnia wymagania do umorzenia długu.
 • Komornik podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania w celu umorzenia długu, a następnie przesyła wierzycielom propozycję, w jaki sposób ma się to odbyć. W propozycji zawarte są wszystkie zadłużenia, jakie ma dłużnik w momencie wszczynania postępowania.
 • W przypadku przyznania przyznane umorzenie długu, dłużnik otrzyma decyzję komornika, a zazwyczaj także plan spłaty.
 • Długi należy uregulować zgodnie z planem spłaty, zazwyczaj w ciągu pięciu lat. Jeśli w chwili rozpoczęcia umarzania zadłużenia dłużnik żyje już na minimum socjalnym, wówczas może on otrzymać decyzję bez planu spłaty. W tej sytuacji nie musi spłacać swoich długów.
 • Po upływie terminu spłaty zadłużenia dłużnik jest już zobowiązany do spłaty długów ujętych w decyzji o umorzeniu. Po zakończeniu okresu objętego umarzeniem długu, urząd komornika nie wysyła żadnego powiadomienie.

Warto wiedzieć

Jeśli dłużnik potrzebuje pomocy lub porady przed, w trakcie lub po zakończeniu umarzania długu, może się zwrócić do doradcy ds. budżetu i długów (budget- och skuldrådgivare) w swojej gminie.

W przypadku zajścia dużych zmian w sytuacji ekonomicznej dłużnika w trakcie okresu umarzania długu, ważne jest, aby skontaktować się z biurem komornika. Istnieje możliwość ponownego rozpatrzenia warunków umorzenia długu. W przeciwnym razie dłużnik ryzykuje wydłużeniem planu spłaty zadłużenia lub zawieszeniem umorzenia.

Należy unikać zaciągania nowych długów w okresie umarzania zadłużenia. Nowe długi nie zostaną objęte umorzeniem i dlatego będą musiały zostać uregulowane w całości. Komornik może np. postanowić o egzekucji z wynagrodzenia za pracę na poczet tych zadłużeń, co może utrudnić przestrzeganie planu spłaty dla umorzenia długu. Wówczas pojawia się ryzyko, że wierzyciele zażądają przerwania procesu umarzania długów.

Umarzanie długów dobiega końca po upływie pięciu lat od momentu podjęcia decyzji o umorzeniu. Jeśli istnieje plan spłaty długu, który wygasa w późniejszym terminie, wówczas proces umarzania zostaje przerwany w tym samym dniu, w którym dokonana zostanie ostatnia wpłata.

Otrzymanie możliwości umorzenia długu więcej niż jeden raz jest prawie niemożliwe.

Skuldsanering

Skuldsanering innebär att du som är svårt skuldsatt under vissa förutsättningar kan slippa betala hela eller delar av dina skulder. För att räknas som svårt skuldsatt ska du inte ha möjlighet att betala dina skulder inom överskådlig tid.

 • Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden genom att fylla i blanketten "Ansökan Skuldsanering KFM 9150". Länk till blanketten hittar du till höger. Kommentar:
 • Kronofogden utreder om du uppfyller kraven för att få skuldsanering.
 • Kronofogden fattar ett beslut om att inleda skuldsanering och skickar därefter ett förslag till dina fordringsägare på hur den ska gå till. I förslaget ingår alla skulder du har vid tiden för inledandet.
 • Om du beviljas skuldsanering får du ett beslut av Kronofogden och vanligen en betalningsplan.
 • Du betalar av dina skulder enligt betalningsplanen, vanligtvis under fem års tid. Om du redan lever på existensminimum när skuldsaneringen börjar kan du få ett beslut utan betalningsplan. Då betalar du inte av något på dina skulder.
 • När avbetalningstiden är slut är du inte längre skyldig att betala något på de skulder som ingick i skuldsaneringen. Du får inget besked skickat till dig när skuldsaneringen är avslutad.

Viktigt att veta

Om du behöver råd och hjälp före, under eller efter skuldsaneringsperioden kan du vända dig till en budget- och skuldrådgivare i din kommun.
 
Om det sker en stor förändring av dina ekonomiska förutsättningar under skuldsaneringsåren är det viktigt att du kontaktar Kronofogden. Det finns en möjlighet att få villkoren för skuldsaneringen omprövade. Annars riskerar du att betalningsplanen förlängs eller skuldsaneringen upphör.
 
Undvik att dra på dig nya skulder under tiden skuldsaneringen pågår. De nya skulderna ingår inte i skuldsaneringen och måste därför betalas helt och hållet. Kronofogden kan till exempel besluta om löneutmätning för de skulderna, vilket kan göra det svårt att följa skuldsaneringens betalningsplan. Då riskerar du att fordringsägarna kräver att skuldsaneringen avbryts.
 
Skuldsaneringen avslutas fem år efter den dag som skuldsaneringsbeslutet fattades. Om det finns en betalningsplan som löper efter den dagen upphör skuldsaneringen istället samma dag som den sista inbetalningen ska göras.
 
Det är nästan omöjligt att få skuldsanering mer än en gång.

Dela på Facebook Twittra om sidan Bokmärk på Google Dela på LinkedIn More...
Kronofogden logotyp sidfot

Du kan ringa Kronofogden på 0771-73 73 00 måndag-fredag klockan 8-18

Telefonnummer till växel och kundservice:
0771-73 73 00
Måndag-fredag klockan 8-18.