På vår webbplats använder vi cookies som gör att ditt besök ska fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Mer om cookies.

Kronofogden logotyp

Skadestånd

Om en domstol beslutat att du ska få skadestånd i ett brottmål, och den betalningsskyldige inte betalar frivilligt, kan du vända dig till oss för att få hjälp. 

Vad händer hos oss?

När rättegången avslutats och domen inte längre kan överklagas får vi en kopia av den från domstolen. Då skickar vi ett brev till dig med en ansökningsblankett för verkställighet. Om du har fått brevet " Till dig som har tillerkänts ett skadeståndsbelopp", behöver du bara skicka in blanketten ansökan om verkställighet (skadestånd). Du behöver inte skicka med domen.

Om du inte har fått brevet utan skaffat ansökningsblanketten själv, behöver du skicka med en kopia på domen eller de sidor där det framgår:

  • vem som är målsägande, det vill säga vem som ska få betalt.
  • vem som är tilltalad, det vill säga vem som ska betala.
  • domslutet där skadeståndet framgår, det vill säga där det står hur mycket som den tilltalade ska betala.

För att vi ska kunna betala ut pengar bör domen även vara försedd med ett lagakraftbevis. Laga kraft betyder att domen inte längre kan överklagas. Du kan ansöka om verkställighet innan domen har vunnit laga kraft, men vi kan inte betala ut några pengar.

När ansökan kommer skickar vi ett betalningskrav till den som är skyldig att betala. Du behöver inte betala någon avgift. Om skulden inte betalas inom utsatt tid utreder vi om det finns tillgångar att utmäta. Ärendet ligger kvar tills skulden är helt betald eller tills du återkallar det. Om det visar sig att den betalningsskyldige inte kan betala får du en utredningsrapport ifrån oss där det framgår.

Om du får betalt direkt av den betalningsskyldige är det viktigt att du meddelar oss det.

Försäkringsbolag och Brottsoffermyndigheten

Om den betalningsskyldige inte har några möjligheter att betala kan du vända dig till ditt försäkringsbolag eller Brottsoffermyndigheten för att få hjälp. De flesta försäkringsbolag och Brottsoffermyndigheten kräver en aktuell rapport om den dömdes tillgångar innan de betalar ut någon ersättning till dig. Därför är det en bra ide att skicka med utredningsrapporten som du har fått av oss. När ett försäkringsbolag eller Brottsoffermyndigheten betalar ut ersättning blir den skadeståndsskyldige istället skyldig dem pengar.

Får du ersättning från Brottsoffermyndigheten meddelar de oss och vi ändrar i ditt ärende. Om du får ersättning från ditt försäkringsbolag eller pengar direkt från den som är skyldig dig pengar är det viktigt att du själv hör av dig till oss för att allt ska bli rätt.

Flera som ska betala

Om domstolen har dömt flera att betala ett skadestånd tillsammans, innebär det ett solidariskt betalningsansvar. Det betyder att du som har fått rätt till skadestånd kan vända dig till vem som helst av de betalningsskyldiga.

Kronofogden logotyp sidfot

Du kan ringa Kronofogden på 0771-73 73 00 måndag-fredag klockan 8-18

Telefonnummer till växel och kundservice:
0771-73 73 00
Måndag-fredag klockan 8-18.