På vår webbplats använder vi cookies som gör att ditt besök ska fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Mer om cookies.

Kronofogden logotyp

Löneutmätning

Om du inte kan betala dina skulder kan vi utmäta din lön. Det innebär att en del av din lön dras av för att betala dina skulder.

Det finns flera saker som påverkar hur stor en löneutmätning kan bli. I vår utredning tar vi bland annat hänsyn till hur stora inkomster du och övriga i hushållet har, om det finns barn i hushållet och vilka kostnader ni har för t.ex. bostad och barnomsorg 

Hur stor blir löneutmätningen?

För att klara din försörjning är du alltid garanterad att behålla ett visst belopp, det kallas för ditt förbehållsbelopp. Det består av din boendekostnad samt ett belopp som ska täcka dina allmänna levnadskostnader. Det beloppet kallas för normalbelopp. Du kan även få tillägg för barnomsorg, arbetsresor med mera. Du kan läsa mer om normalbeloppet på sidan "Hur mycket får du behålla?".

Utredning

När vi gör en utredning skickar vi blanketten "Redogörelse för inkomstförhållande" till dig. Där kan du lämna uppgifter om din ekonomi och dina levnadsförhållanden. Du kan också lämna uppgifterna i vår E-tjänst, Mina inkomster och utgifter. Det är viktigt att du svarar så att beräkningen blir riktig. Om du väljer att inte lämna uppgifterna alls kan det betyda att för högt belopp utmäts och att du får behålla för lite pengar. Det är också viktigt att du meddelar oss om dina förhållanden ändras, så vi kan räkna om beslutet.

Om du är gift eller sammanboende tar vi hänsyn till din partners inkomster och vissa utgifter. På så sätt kan din löneutmätning påverka din partner men löneutmätning kan aldrig ske i din partners inkomst för dina skulder. Vi kontaktar också din arbetsgivare, Försäkringskassan, a-kassan med flera för att få veta vad du har i lön, sjuk- och föräldrapenning, pension, arbetslöshetsersättning eller aktivitetsbidrag.

Det som utmätts fördelar vi mellan dem du är skyldig pengar, i proportion till respektive skulds storlek. Vissa skulder har dock högre prioritet än andra, t.ex. underhållsbidrag, skatter och böter. En löneutmätning kan pågå så länge skulden finns kvar och du har inkomster som går att utmäta. Om du får en ny skuld när utmätning pågår, läggs den till de andra. Ditt förbehållsbelopp, det du får behålla, påverkas inte. Inte heller utmätningsbeloppet.

Om du anser att ett beslut är felaktigt

Om du anser att ett beslut är fel kan du begära rättelse. Det gör du hos oss och om vi inte ändrar beslutet eller om du direkt vill att domstol ska pröva frågan kan du överklaga beslutet.

Kronofogden logotyp sidfot

Du kan ringa Kronofogden på 0771-73 73 00 måndag-fredag klockan 8-18

Telefonnummer till växel och kundservice:
0771-73 73 00
Måndag-fredag klockan 8-18.