På vår webbplats använder vi cookies som gör att ditt besök ska fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Mer om cookies.

Kronofogden logotyp

Lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar

Hemställan

Dnr 801 1913-09/113
2009-02-09 
 
Finansdepartementet 
103 33 Stockholm

Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar  

Kronofogdemyndigheten (KFM) hemställer, i samråd med Skatteverket, om ett genomförande av de författningsändringar som framgår av bifogade promemoria, som gemensamt utarbetats i samråd mellan Skatteverket och KFM. 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad tillförordnad rikskronofogde Sven Kihlgren. Vid den slutliga föredragningen har även närvarit biträdande processägaren för verkställigheten Karin Berglöf Hedar och verksjuristen Mikael Berglund, föredragande.      

Sven Kihlgren
                                                             
Mikael Berglund 

Bifogas: Promemorian Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar PDF (pdf, 80 kB)

Kronofogden logotyp sidfot

Du kan ringa Kronofogden på 0771-73 73 00 måndag-fredag klockan 8-18

Telefonnummer till växel och kundservice:
0771-73 73 00
Måndag-fredag klockan 8-18.