På vår webbplats använder vi cookies som gör att ditt besök ska fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Mer om cookies.

Kronofogden logotyp

Kronofogden i korthet

Vi är en myndighet med en opartisk roll. Vårt uppdrag är att skapa balans mellan den som ska ha betalt och den som ska betala.

Våra huvudsakliga uppgifter

Det är vår uppgift att hjälpa den som inte fått betalt. Men det är också vår uppgift att se till att den som har en skuld får stöd och vägledning för att reda ut sin situation. Att vi har ditt förtroende för att vi agerar på ett på ett etiskt och rättsäkert sätt är viktigt för oss. Därför har vi tagit fram en policy för hur vi ska förhålla oss i olika frågor. Vi kallar den för vår uppförandekod.

Skulder som inte betalats frivilligt

I det arbetet har vi rätt att utmäta lön eller andra tillgångar. Pengarna som kommer in skickar vi vidare till den som inte fått betalt

Betalningsföreläggande

Vi hjälper den som har pengar att kräva att få skulden fastställd i formell mening. Både privatpersoner och företag kan ansöka om att få sin skuld fastställd på detta sätt

Skuldsanering

Vi tar emot och beslutar om ansökningar om skuldsanering. Skuldsanering är en möjlighet för en skuldsatt person att sanera sin ekonomi och bli skuldfri

Tillsyn i konkurs

Vi handlägger inga enskilda konkurser men vi är tillsynsmyndighet för konkursförvaltningen. Det innebär att vi bevakar att förvaltningen sker ändamålsenligt, skyndsamt och kostnadseffektivt.

Motverka överskuldsättning

Vi har även ett uppdrag att arbeta förebyggande. Många gånger handlar det om att sprida information och öka kunskaperna hos personer som riskerar att tappa kontrollen över sin ekonomi. I vår kundservice erbjuder vi också stöd och vägledning till personer som är orolig för sin ekonomi, även om de inte har en skuld hos oss.

Kronofogden logotyp sidfot

Du kan ringa Kronofogden på 0771-73 73 00 måndag-fredag klockan 8-18

Telefonnummer till växel och kundservice:
0771-73 73 00
Måndag-fredag klockan 8-18.