Kronofogden logotyp

Konkurs

En person eller ett bolag som inte kan betala sina skulder och inte kommer att kunna göra det under en längre tid, kan försättas i konkurs. En konkurs innebär att i princip alla tillgångar tas om hand och används för att betala av skulder. Innan denna fördelning sker ska konkurskostnaderna betalas.

Den som försätts i konkurs kallas gäldenär. Den som gäldenären har skulder till kallas borgenär. Såväl gäldenären som borgenärer kan ansöka om att någon ska försättas i konkurs.

När gäldenären är i konkurs får utmätning bara ske i undantagsfall. Löneutmätning får ske för konkursboets räkning och för underhållsbidrag. Egendom som borgenären har panträtt i får också utmätas.

Efter att ett bolags konkurs har avslutats har bolaget upphört att existera och kan därmed inte krävas på betalning. En fysisk person kan däremot krävas på betalning även efter att konkursen avslutats.

Beslut och förvaltning

Det är Skatteverket som företräder staten när det gäller ansökan om konkurs eller företagsrekonstruktion. Det innebär att det är Skatteverket som ansöker om konkurs för statens räkning och som bevakar statens fordringar, t.ex. obetalda skatter, i en konkurs.

Det är tingsrätten som fattar beslut om konkurser och som tillsätter en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren tar hand om och säljer gäldenärens egendom. Pengarna används i första hand för att betala konkursförvaltaren och sedan delas resten av pengarna ut till borgenärerna i en viss bestämd ordning.

Kronofogden är tillsynsmyndighet i konkurs (TSM) och har i denna egenskap till uppgift att övervaka konkursförvaltningen. Om du är missnöjd med en konkursförvaltare kan du vända dig till konkursförvaltaren eller till Kronofogdens enhet för tillsyn i konkurser.

TSM finns på följande orter: Malmö, Jönköping, Göteborg, Eskilstuna, Sundbyberg, Umeå och Sundsvall. Adress till respektive kontor finns under länken relaterad information till höger.

Du kan kontakta Kronofogdens kundservice för information om det finns beslut om konkurs, vem som är konkursförvaltare och när konkursen beslutades. Vill du däremot veta om det finns en konkursansökan måste du vända dig till berörd tingsrätt.

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google More...
Kronofogden logotyp sidfot

Du kan ringa Kronofogden på 0771-73 73 00 måndag-fredag klockan 8-18

Telefonnummer till växel och kundservice:
0771-73 73 00
Måndag-fredag klockan 8-18.