På vår webbplats använder vi cookies som gör att ditt besök ska fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Mer om cookies.

Kronofogden logotyp

Konkurs

Ett bolag eller en person som inte kan betala sina skulder, och inte kommer att kunna göra det under en längre tid, kan försättas i konkurs.

En konkurs innebär att i princip alla tillgångar tas om hand och används för att betala på skulderna.

Den som försätts i konkurs kallas gäldenär. Den som gäldenären har skulder till kallas borgenär. Såväl gäldenären som borgenärer kan ansöka om att företaget ska försättas i konkurs. Efter att ett bolags konkurs har avslutats har bolaget upphört att existera och kan därmed inte krävas på betalning.

Beslut

Skatteverket företräder staten när det gäller ansökan om konkurs eller företagsrekonstruktion vilket innebär att de ansöker om konkurs för statens räkning samt bevakar statens fordringar, t.ex. obetalda skatter.

Det är tingsrätten som fattar beslut om konkurs och det är även de som utser en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren tar hand om och säljer gäldenärens egendom. Pengarna används sedan i första hand för att betala konkursförvaltaren och sedan delas resten av pengarna ut till borgenärerna i en viss bestämd ordning.

Vår roll

Vår uppgift är att övervaka konkursförvaltningen och om du är missnöjd med en konkursförvaltare kan du vända dig till oss. Vår konkurstillsyn finns på följande orter:

  • Umeå
  • Sundsvall
  • Sundbyberg
  • Eskilstuna
  • Göteborg
  • Jönköping
  • Malmö

Konkursfrihetsintyg

Om du behöver ett konkursfrihetsintyg ska du kontakta Bolagsverket.

Kronofogden logotyp sidfot

Du kan ringa Kronofogden på 0771-73 73 00 måndag-fredag klockan 8-18

Telefonnummer till växel och kundservice:
0771-73 73 00
Måndag-fredag klockan 8-18.