På vår webbplats använder vi cookies som gör att ditt besök ska fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Mer om cookies.

Kronofogden logotyp

Föreläggande om betalning

Har du fått ett föreläggande om betalning? Då vill den som har skickat in ansökan få fastslaget att du ska betala det som står i ansökan.

Kvittera att du har fått föreläggandet

Börja alltid med att kvittera att du fått föreläggandet genom att skriva under delgivningskvittot och skicka tillbaka det till oss. Att du skriver under delgivningskvittot betyder inte att du godkänner kravet. Om du inte skriver under kan vi söka upp dig personligen för att få föreläggandet underskrivet.

Hur lång tid du har på dig

Du ska därefter ta ställning till om kravet är riktigt. När du skrivit på delgivningskvittot har du en viss tid på dig att betala kravet. Om du tycker att kravet är fel kan du bestrida det. Den här tiden kallas förklaringstid och i brevet du fått står hur lång den är. 

Om kravet är riktigt

Om du håller med om kravet ska du betala det som anges direkt till sökande. Kom ihåg att du även ska betala ränta och kostnader. Kontakta gärna sökanden för att få den rätta summan. När betalningen kommit fram ska sökanden ta tillbaka sin ansökan. Du bör också skriftligen meddela oss inom förklaringstiden att du har betalat det som sökande krävde.

Du kan också kontakta sökanden och undersöka om ni kan komma överens om hur du ska betala. Du måste då be sökanden att ta tillbaka sin ansökan, annars kommer vi att meddela ett utslag.

Om du tycker att kravet är fel

Om du tycker att kravet är fel kan du invända mot det. Det kallas att du bestrider. Skriv ett brev där du beskriver vad som är fel med kravet och varför. Ange också ditt namn, ditt personnummer. I föreläggandet finns ett målnummer, ta med det i ditt brev. Skicka brevet till oss så att vi har det inom förklaringstiden.

Därefter skickar vi ditt brev (bestridandet) till den sökande för att informera om att du har bestridit. Om sökanden inte håller med om dina invändningar kan han begära att vi ska lämna över ärendet till domstol. I så fall fortsätter handläggningen där och då tillkommer det en avgift som domstolen tar ut. Avgiften är 600 eller 2 500 kronor. Vilken avgift det blir beror på hur stor skulden är och hur domstolen kommer att hantera målet.

Det är sökanden som betalar avgiften till domstolen. Om du skulle förlora målet i domstolen kan du få betala avgiften tillsammans med eventuella andra rättegångskostnader. Om sökanden inte begär att målet ska överlämnas till domstol kommer vi att avsluta ärendet.

Om du anser att en del av kravet är fel

Om du tycker att en del av kravet är fel gör du på samma sätt som om du skulle invända mot hela kravet. Tänk på att noga ange i brevet vilken del av kravet du tycker är fel och varför. Vi kommer att meddela ett utslag på den del som du inte har invänt mot om du inte betalar till sökande och meddelar oss att du gjort så.

Vad händer om du inte gör något alls?

Då blir det utslag, vilket betyder att du är skyldig att betala det som krävs av dig. För att få betalt kan sökanden då ansöka om verkställighet. Kortfattat innebär det att vi gör en undersökning av din ekonomi och beslutar om en utmätning. För att undvika det bör du så fort som möjligt efter utslaget ta kontakt med sökanden och göra upp om betalningen.

Kreditupplysningsföretagen hämtar information om att vi meddelat ett utslag. De kan ha uppgifterna i sina register, en så kallad betalningsanmärkning. Vill du kontrollera om du har fått en betalningsanmärkning tar du kontakt med ett av kreditupplysningsföretagen.

Om du anser att utslaget är felaktigt

Om du anser att utslaget är felaktigt kan du ansöka om återvinning av utslaget, det vill säga att det ska omprövas i domstol. Du måste i så fall ansöka om det skriftligt till oss inom en månad från utslagets datum.

Om du ansöker om återvinning tillkommer det en avgift som domstolen tar ut. Det är inte du utan den som lämnade in ansökan om betalningsföreläggande eller handräckning som ska betala avgiften. Om du skulle förlora målet kan du få betala avgiften tillsammans med andra eventuella rättegångskostnader.

Hur lång tid tar det innan det kan bli utmätning?

Kronofogden logotyp sidfot

Du kan ringa Kronofogden på 0771-73 73 00 måndag-fredag klockan 8-18

Telefonnummer till växel och kundservice:
0771-73 73 00
Måndag-fredag klockan 8-18.