På vår webbplats använder vi cookies som gör att ditt besök ska fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Mer om cookies.

Kronofogden logotyp

Europeiskt betalningföreläggande

Det europeiska betalningsföreläggandet är till för att fastställa att någon är skyldig att betala en skuld i gränsöverskridande fall. Med det menas att den som ansöker (sökanden) och den som påstås vara skyldig pengar (svaranden) bor i olika länder.

En person eller ett företag i Sverige kan ansöka om europeiskt betalningsföreläggande mot någon i ett annat EU-land. Omvänt kan en person eller ett företag i ett annat EU‑land lämna in en ansökan mot någon som bor här i Sverige.

Ansökan handläggs ungefär på samma sätt som det "vanliga" svenska betalningsföreläggandet, men följande är specifikt för europeiskt betalningsföreläggande:

  • Reglerna om europeiskt betalningsföreläggande gäller i samtliga EU-länder utom Danmark. Detta innebär att man inte kan ansöka om ett europeiskt betalningsföreläggande i dansk domstol och ett fastställt europeiskt betalningsföreläggande gäller inte i Danmark.
  • Ansökningarna ska alltid lämnas in på speciella blanketter som är gemensamma inom hela EU
  • Europeiska betalningsförelägganden utfärdas i regel av domstolar. I Sverige är det dock Kronofogden som utfärdar europeiska betalningsförelägganden.
  • Förfarandet är skriftligt och kräver inte att sökanden eller svaranden är närvarande i domstolen.  
  • Den domstol som är behörig att handlägga ett europeiskt betalningsföreläggande måste finnas i något EU-land. Sökanden eller svaranden måste bo i något annat land än domstolslandet, men inte nödvändigtvis i ett annat EU-land.
  • När kravet i ett europeiskt betalningsföreläggande har fastställts av Kronofogden eller utländsk domstol, blir avgörandet giltigt i hela EU och kan verkställas i alla EU-länder.

Vilket lands domstol är behörig?

När du vill ansöka om europeiskt betalningsföreläggande måste du först avgöra till vilket EU-land du ska skicka ansökan. I Sverige fungerar Kronofogden som domstol i dessa ärenden.

Huvudregeln är att du ska skicka ansökan till domstolen i det land där svaranden bor . Om du bor i Sverige och har ett krav på någon i ett annat EU-land måste du alltså vända dig till det andra landets domstol med din ansökan. Om du bor i ett annat land än Sverige och har ett krav på någon som bor i Sverige ska du lämna din ansökan till oss.

Det finns dock en mängd undantag från denna huvudregel som kan medföra att du som bor i Sverige och har ett krav på någon i ett annat land i vissa fall kan lämna in ansökan till oss. Som exempel kan nämnas när sökanden är att anse som konsument i förhållande till den andra parten. Detta kan vara fallet om man för privat bruk (som konsument) har köpt varor av ett utländskt företag som riktar sin verksamhet bland annat till konsumentens land. Konsumenten har då möjlighet att lämna ansökan till sitt eget lands domstol, oavsett i vilket land svaranden finns.

För närmare information om behörig domstol, se Bryssel I-förordningen

Hur du söker till ett annat Eu-lands domstol

Kontrollera först vilken av det andra landets domstolar som är behörig att ta emot ansökan. Du finner information om detta under externa länkar till höger på denna sida.

Använd blanketten "Ansökan om Europeiskt Betalningsföreläggande" för din ansökan.

Observera att olika länder har olika krav på hur ansökan ska skickas - på papper, via fax eller elektroniskt, till exempel e-post. Vissa länder kräver att du skickar ansökan som ett rekommenderat brev. Kontrollera därför hur det aktuella landet vill ha in ansökan, innan du skickar den. Du finner information om detta i länken "Information om hur du skickar in din ansökan" till höger under externa länkar eller så kan du fråga domstolen i det landet.

Ansökan kan lämnas in antingen av dig som sökande eller av ditt juridiska ombud. Observera att du ofta måste betala ansökningsavgiften till domstolen samtidigt som du skickar din ansökan. Kontakta domstolen för mer information.    

Om du vill ansöka hos oss

Använd blanketten EUBF för din ansökan. Länk till blanketten finns under externa länkar till höger på denna sida.

Skicka ansökan till:
Kronofogdens inläsningscentral
Supro, Luleå
FE 7502
105 81 Stockholm

Vi tar emot ansökan och skickar ut information om hur ansökningsavgiften (300 kr) ska betalas. Observera att vi endast registrerar ärendet och inte påbörjar någon handläggning innan avgiften är betald. Vid betalning ska målnummer för ärendet anges.

Har du frågor ring kundservice på telefonnummer 0771‑73 73 00.
Från utlandet ring +46 8 564 851 50

Kronofogden logotyp sidfot

Du kan ringa Kronofogden på 0771-73 73 00 måndag-fredag klockan 8-18

Telefonnummer till växel och kundservice:
0771-73 73 00
Måndag-fredag klockan 8-18.