På vår webbplats använder vi cookies som gör att ditt besök ska fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Mer om cookies.

Kronofogden logotyp

Debt reconstruction

Debt reconstruction means that if you are heavily in debt, you may under certain circumstances not need to pay your debts or parts thereof. To be considered heavily in debt, it must be established that you are unable to pay off your debts within the foreseeable future.

 • For debt reconstruction, you must apply to the Enforcement Authority by filling in the form "Ansökan Skuldsanering KFM 9150" (Application for Debt Reconstruction KFM 9150). A link to the application (in Swedish) can be found on the right.
 • The Enforcement Authority looks into whether you meet the requirements for debt reconstruction.
 • The Enforcement Authority decides whether to initiate debt reconstruction and then sends a proposal for the proceedings to your creditors. The proposal contains all of your debts at the point when the debt reconstruction is initiated.
 • If your debt reconstruction is permitted, you will receive a decision from the Enforcement Authority and normally an instalment schedule.
 • You pay your debts in accordance with the instalment schedule, normally over a period of five years. If you are already living at subsistence level when the debt reconstruction commences, you may be issued a decision without an instalment schedule. This means that you do not make any payments on your debts.
 • When the payment period is over, you are no longer liable to pay anything for any of the debts included in the debt reconstruction. You will receive no notice when the debt reconstruction is complete.

Important information

If you require advice and assistance before, during or after the debt reconstruction period, you may contact a budget and debt adviser in your municipality.
 
Should your financial situation changes significantly during the debt reconstruction period, it is important that you contact the Enforcement Authority. It is possible to have the conditions of the debt reconstruction retried. Otherwise you run the risk of having your instalment schedule extended or the debt reconstruction cancelled.
 
Avoid getting further into debt during the debt reconstruction. The new debts will not be included in the debt reconstruction and must therefore be paid in full. The Enforcement Authority may for example decide to implement attachment of salary for the debts, which can make it difficult to follow the instalment schedule in the debt reconstruction. The risk then is that the creditors request a cancellation of the debt reconstruction.
 
The debt reconstruction concludes five years from the date of the decision. If there is an instalment schedule which continues past this date, the debt construction comes to an end on the date of the final payment instead.
 
It is nearly impossible to be granted debt reconstruction more than once.

Skuldsanering

Skuldsanering innebär att du som är svårt skuldsatt under vissa förutsättningar kan slippa betala hela eller delar av dina skulder. För att räknas som svårt skuldsatt ska du inte ha möjlighet att betala dina skulder inom överskådlig tid.

 • Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden genom att fylla i blanketten "Ansökan Skuldsanering KFM 9150". Länk till blanketten hittar du till höger. Kommentar: Här vill jag att vi behåller blankettens svenska namn bredvid det översatta, så att läsaren förstår vilken blankett som avses. Blanketten är inte översatt.
 • Kronofogden utreder om du uppfyller kraven för att få skuldsanering.
 • Kronofogden fattar ett beslut om att inleda skuldsanering och skickar därefter ett förslag till dina fordringsägare på hur den ska gå till. I förslaget ingår alla skulder du har vid tiden för inledandet.
 • Om du beviljas skuldsanering får du ett beslut av Kronofogden och vanligen en betalningsplan.
 • Du betalar av dina skulder enligt betalningsplanen, vanligtvis under fem års tid. Om du redan lever på existensminimum när skuldsaneringen börjar kan du få ett beslut utan betalningsplan. Då betalar du inte av något på dina skulder.
 • När avbetalningstiden är slut är du inte längre skyldig att betala något på de skulder som ingick i skuldsaneringen. Du far inget besked skickat till dig när skuldsaneringen är avslutad.

Viktigt att veta

Om du behöver råd och hjälp före, under eller efter skuldsaneringsperioden kan du vända dig till en budget- och skuldrådgivare i din kommun.
 
Om det sker en stor förändring av dina ekonomiska förutsättningar under skuldsaneringsåren är det viktigt att du kontaktar Kronofogden. Det finns en möjlighet att få villkoren för skuldsaneringen omprövade. Annars riskerar du att betalningsplanen förlängs eller skuldsaneringen upphör.
 
Undvik att dra på dig nya skulder under tiden skuldsaneringen pågår. De nya skulderna ingår inte i skuldsaneringen och måste därför betalas helt och hållet. Kronofogden kan till exempel besluta om löneutmätning för de skulderna, vilket kan göra det svårt att följa skuldsaneringens betalningsplan. Då riskerar du att fordringsägarna kräver att skuldsaneringen avbryts.
 
Skuldsaneringen avslutas fem år efter den dag som skuldsaneringsbeslutet fattades. Om det finns en betalningsplan som löper efter den dagen upphör skuldsaneringen istället samma dag som den sista inbetalningen ska göras.
 
Det är nästan omöjligt att fa skuldsanering mer än en gång.

Kronofogden logotyp sidfot

Du kan ringa Kronofogden på 0771-73 73 00 måndag-fredag klockan 8-18

Telefonnummer till växel och kundservice:
0771-73 73 00
Måndag-fredag klockan 8-18.