På vår webbplats använder vi cookies som gör att ditt besök ska fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Mer om cookies.

Kronofogden logotyp

Ansöka om verkställighet

Om du redan har en dom, ett utslag eller ett bevittnat avtal om underhållsbidrag och ännu inte fått betalt lämnar du in det tillsammans med en ansökan om verkställighet.

Använd en av följande blanketter:

  • Ansökan om verkställighet
  • Ansökan om verkställighet (skadestånd)
  • Ansökan om verkställighet (underhållsbidrag)

I din ansökan anger du följande:

  • Ditt namn, person- eller organisationsnummer, postadress samt telefonnummer. Om du har ett ombud uppger du ombudets uppgifter också. Ansöker du om indrivning av underhållsbidrag är du som vårdnadshavare ombud för ditt barn, som har rätt till underhållsbidrag.
  • Svarandens (gäldenärens) namn, person- eller organisationsnummer, hemvist och postadress.
  • I ansökan om utmätning avseende underhållsbidrag finns en specifikation av fordran som du bör fylla i.
  • Om du har ett löpande skuldebrev ska det bifogas i original. Om det är ett enkelt skuldebrev räcker en kopia.
  • Eftersom löpande skuldebrev måste bifogas i original kan du inte få verkställighet på ett löpande skuldebrev i elektronisk form.

Du kan ansöka om verkställighet innan domen eller utslaget vunnit laga kraft. Däremot kan vi inte betala ut eventuella pengar innan domen eller beslutet vunnit laga kraft.

Flera svaranden

Begär du verkställighet mot flera svarande ska du skicka in en ansökan för varje svarande. Då är det viktigt att alla ansökningar skickas till samma kontor, även om en svarande tillhör något annat kontor. Du behöver bara skicka med ett exemplar av domen eller beslutet.
 
Om din ansökan avser underhåll till flera barn ska du skicka en ansökan per barn.
Grundavgiften för ansökan är 600 kr. Ett mål om utmätning är inte tidsbegränsat och det tas ut en avgift för varje handläggningsår. Utöver det kan andra kostnader för verkställighet uppkomma.  

Vart skickar jag ansökan?

Postnumret där gäldenären bor avgör till vilket kontor du ska skicka ansökan. Länk till adresserna finns under relaterad information.

Ett undantag är ärenden om underhållsbidrag. De ansökningarna ska skickas till vårt kontor i Gävle. På sidan för skadestånd hittar du också mer information om var du ska skicka de ansökningarna. Är du osäker eller vill ha hjälp kan du kontakta vår kundservice.

Vad händer efter ansökan?

Vanligtvis underrättar vi gäldenären om att ansökan har kommit in och gäldenären får en viss tid på sig att betala. Om skulden inte betalas görs en tillgångsundersökning. Vi söker då efter utmätningsbara tillgångar, till exempel lön eller överskjutande skatt.

Om gäldenären inte har några tillgångar att utmäta ligger skulden kvar hos oss tills han/hon betalar eller tills du återkallar ditt ärende.

Kronofogden logotyp sidfot

Du kan ringa Kronofogden på 0771-73 73 00 måndag-fredag klockan 8-18

Telefonnummer till växel och kundservice:
0771-73 73 00
Måndag-fredag klockan 8-18.