På vår webbplats använder vi cookies som gör att ditt besök ska fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Mer om cookies.

Kronofogden logotyp

Dzień dobry!

Witamy w serwisie internetowym Urzędu Komornika. Znajdą w nim Państwo informacje ogólne w swoim języku, a także opis naszej działalności oraz nasze dane kontaktowe. Piszemy tu także o istotnych sprawach, o których warto wiedzieć, jeśli będą Państwo potrzebować naszej pomocy lub otrzymają od nas pismo. Podane tu informacje to informacje ogólne. W przypadku pytań o kwestie szczegółowe prosimy o kontakt.

Urząd Komornika, jak każdy inny urząd, wykonuje decyzje i uchwały podejmowane przez szwedzki rząd i parlament. Działamy na własną odpowiedzialność w oparciu o przepisy i wytyczne uchwalane przez rząd, jednak nasza działalność i jej wyniki są kontrolowane i oceniane przez rząd. Z organizacyjnego punktu widzenia Urząd Komornika podlega Ministerstwu Finansów.

W skrócie nasze działania można opisać w ten sposób: pomagamy osobom i podmiotom, które nie otrzymały należnej im zapłaty, oraz zapewniamy wsparcie i doradztwo osobom i podmiotom zadłużonym. W naszych działaniach kierujemy się zasadą bezstronności i nigdy nie zajmujemy stanowiska za lub przeciw w stosunku do stron postępowania. Urząd zatrudnia ponad 2 000 osób pracujących w prawie 40 kancelariach komorniczych na terenie całego kraju, a nasze biuro główne znajduje się w Sundbyberg. Co roku udaje nam się doprowadzić do spłaty zadłużenia o wartości prawie jednego miliarda koron.

Nasza działalność obejmuje wiele różnych obszarów. Poniżej znajdziesz informacje na temat najważniejszych z nich.

Pomagamy w odzyskaniu niezapłaconych należności

Osoba lub podmiot, która nie otrzymała należnej zapłaty, może zwrócić się do nas o pomoc. Zajmujemy się odzyskiwaniem niezapłaconych należności na rzecz skarbu państwa, samorządów, firm i osób prywatnych. Osoby prywatne lub firmy, które uważają, że ktoś jest im winien pieniądze, mogą się z nami skontaktować. Sprawa może dotyczyć np. sytuacji, w której ktoś nie oddał pożyczonych pieniędzy zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, nie zapłacił faktury lub zalega z zapłatą czynszu. W takich sytuacjach możemy pomóc w uzyskaniu oficjalnej decyzji potwierdzającej istnienie długu i jego wysokości.

Jeśli w Twoim przypadku taka decyzja została już wydana, możesz się z nią do nas zwrócić w celu wszczęcia egzekucji komorniczej. Oznacza to, że możemy przeprowadzić egzekucję z wynagrodzenia dłużnika lub innych posiadanych przez niego aktywów. Wyegzekwowane pieniądze przesyłamy następnie do wierzyciela.

Prowadzimy działania zapobiegawcze

Aby utrzymać równowagę finansową, bardzo istotna jest wiedza. Dlatego przykładamy dużą uwagę do działalności zapobiegawczych takich jak udzielanie informacji i zwiększanie wiedzy u osób u ktorych występuje ryzyko utraty kontroli nad swoją sytuacją materialną.

W ramach obsługi klienta odpowiadamy na pytania i oferujemy wsparcie oraz doradztwo osobom, które są zaniepokojone swoją sytuacją finansową – także tym, w stosunku do których prowadzimy egzekucję komorniczą. Współpracujemy także z różnymi wierzycielami na rzecz znalezienia rozwiązań, dzięki którym stosowane przez nich procedury nie będą generować niepotrzebnego zadłużenia.

Podejmujemy decyzje w sprawie umorzenia zobowiązań

Umorzenie zobowiązań oznacza, że w przypadku osób posiadających wysokie zadłużenie można doprowadzić do umorzenia całości lub części zadłużenia. Najczęściej opracowuje się plan spłaty zadłużenia obejmujący okres pięciu lat. Jeśli dłużnik spłaca zadłużenie według ustalonego harmonogramu, po upływie pięciu lat pozbędzie się długów. Wniosek o umorzenie zadłużenia można złożyć w naszym urzędzie.  Po otrzymaniu wniosku przeprowadzimy weryfikację, a następnie podejmiemy decyzję w sprawie tego, czy dług zostanie umorzony, czy nie.  

Nadzorujemy działania syndyków masy upadłościowej

Sprawujemy nadzór nad syndykami masy upadłościowej oraz sposobem zarządzania masą upadłościową w poszczególnych sprawach upadłościowych. W przypadku istnienia zastrzeżeń w danej sprawie możemy wnioskować o obniżenie wynagrodzenia syndyka.  Szczególną uwagę przykładamy do tego, aby postępowanie upadłościowe nie trwało dłużej, niż jest to konieczne. Zajmujemy się także kontrolą sposobu rozpatrywania spraw dotyczących państwowej gwarancji świadczeń pracowniczych.

Co należy zrobić po otrzymaniu od nas pisma?

Zależy to od tego, jakiego rodzaju jest to pismo. Pismami najczęściej wysyłanymi przez Urząd Komornika jest „Nakaz” oraz „Zadłużenie do spłaty”.

Nakaz oznacza najczęściej, że ktoś stwierdził, że jesteś mu winien pieniądze. Jeśli jest to zgodne ze stanem faktycznym, należność należy zapłacić bezpośrednio tej osobie lub jej pełnomocnikowi, o ile taki został ustanowiony.  Jeśli nie zgadzasz się z istnieniem długu, możesz wnieść sprzeciw. Należy do zrobić poprzez przesłanie do nas pisma, w którym należy wyjaśnić, co nie jest zgodne ze stanem faktycznym. Bardzo ważne jest, aby w piśmie podać swój numer PESEL (personnummer) oraz numer sprawy podany w nakazie. Jeśli osoba, która otrzymała od nas nakaz, nie wniesie sprzeciwu, zatwierdzamy istnienie długu. Oznacza to, że stwierdzamy, że dług istnieje i że musi on zostać spłacony. W niektórych wypadkach nakaz dotyczy wykonania innych czynności niż zapłata należności; może on dotyczyć np. wyprowadzenia się z zajmowanego lokalu lub zwrotu pożyczonej rzeczy.

Drugim najczęściej wysyłanym przez nas pismem jest „Zadłużenie do spłaty”. Takie pismo oznacza najczęściej, że uznaliśmy, iż należność, której zapłaty ktoś się od Ciebie domaga, jest zgodna ze stanem faktycznym. Może też chodzić o dług w stosunku do podmiotu innego niż osoba prywatna lub firma.

Takim podmiotem może być np. Urząd Skarbowy [Skatteverket], Kasa Ubezpieczeń Społecznych [Försäkringskassan] lub inny urząd, który złożył u nas wezwanie do zapłaty w celu wyegzekwowania należności. W takim wypadku nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu w taki sam sposób jak w przypadku zwykłego nakazu. Jeśli uważasz, że wezwanie do zapłaty jest bezpodstawne, musisz skontaktować się z urzędem, który domaga się zapłaty. Mimo to i tak musisz zapłacić należność w terminie podanym w piśmie. W innym wypadku zweryfikujemy sprawę i ewentualnie rozpoczniemy egzekucję komorniczą.

Zapłata należności na podstawie wezwania do zapłaty:

Dokonując płatności na ternie Szwecji pieniądze należy przelać na konto Plusgiro 22 23 58–4 lub Bankgiro 5055–2090. Należy podać swój numer PESEL (personnummer) lub numer ewidencyjny firmy oraz numer sprawy, której dotyczy zapłata. Numer sprawy lub numer dziennika znajdziesz w naszym piśmie.

W przypadku płatności dokonywanych z zagranicy nie podaje się konta Plusgiro ani Bankgiro. Należy podać nazwę banku oraz kod BIC w połączeniu z numerem IBAN. Numer IBAN należy podać bez odstępów.

Nordea Bank
SE-105 71  Stockholm
BIC/SWIFT: NDEASESS
IBAN-nummer: SE 9895000099603402223584

W tytule przelewu należy podać swój numer PESEL (personnummer) lub numer ewidencyjny firmy oraz numer sprawy, której dotyczy zapłata. Numer sprawy lub numer dziennika znajdziesz w naszym piśmie.

Masz pytania lub chcesz się z nami skontaktować?

Niemożliwe jest opisanie wszystkich potencjalnych sytuacji, jakie mogą się wydarzyć, jednak niezależnie od rodzaju sytuacji najważniejsze jest to, aby nie pozostawać bezczynnym, ale wyjaśnić sprawę. Jeśli nie masz nikogo, kto mógłby pomóc Ci w zaradzeniu sytuacji, niezwłocznie powinieneś się do nas zwrócić. Nie możemy zagwarantować, że mówimy akurat w Twoim języku, ale możemy udzielić Ci pomocy w j. angielskim, a część naszych pracowników zna także inne języki. Niezależnie od tego, czy chodzi o tłumaczenie ustne, czy pisemne, zawsze postaramy się znaleźć dobre rozwiązanie.

W celu uzyskania pomocy i informacji można zadzwonić do naszej obsługi klienta pod numer telefonu 0771–73 73 00. Nasz urząd jest czynny w dni powszednie w godzinach od 08:00 do 18:00. Numer telefonu dla osób dzwoniących z zagranicy
to +46 8 564 851 50. Można również napisać na adres mailowy kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Kronofogden logotyp sidfot

Du kan ringa Kronofogden på 0771-73 73 00 måndag-fredag klockan 8-18

Telefonnummer till växel och kundservice:
0771-73 73 00
Måndag-fredag klockan 8-18.